Pekařské ošatky

Naše firma byla založena v roce 1992 a od té doby netřetržitě působí na českém trhu. Jejím hlavním výrobním programem jsou pekařské ošatky. V počátcích vyráběla pouze omezený základní sortiment. Postupně jej rozšiřovala podle přání zákazníků a poptávky na trhu.

Firma dodává ošatky malým, středním i největším průmyslovým pekárnám v české republice. Na výrobu používá prvotřídní indonézský materiál vyrobený z nejkvalitnějšího ratanu – pedig o průměrech 7,5 – 8 mm.

Svou cenovou politikou úspěšně konkuruje výrobcům a dovozcům na českém trhu.

Ošatky prošly nejpřísnějšími laboratorními a chemickými zkouškami v uznávané laboratoři ITC Zlín, kde na ně byl vystavem ATEST pod č.: 472103704.

Dále vyhovují požadavkům Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1935/2004 čl. 3, zákonu č. 258/2000 Sb., dále vyhovují Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 38/2001 Sb.,podle § 3, odst.1 a 5 v platném znění a Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 127/2009 Sb. o hygyenických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.

Na základě těchto zkoušek pekařské ošatky plně vyhovují z hygienického hlediska při použití v potravinářském průmyslu.

Pekařské ošatky na kynutí těsta, certifikáty